Skip to content

Reilu julkinen valinta

15.10.2009 -

Julkisella vallalla eli valtiolla ja kunnilla on monenlaisia tehtäviä. Tavallisimmin mieleen tulevat opetustoimi, terveydenhuolto ja sosiaali- ja työvoimapalvelut. Julkinen valta myös järjestää toimeentulon monissa tapauksissa, kun sen hankkiminen työllä tai yrittämällä on estynyt. Vanhat ja työkyvyttömät saavat eläkkeensä, sairaat ja työttömät päivärahansa jne. Tätä voidaan pitää reiluna ja moni voi kokea myös epäreiluksi sen, kun ei ole saanutkaan mielestään hänelle kuuluvaa etuutta tai palvelua.

Reilun kaupan ja julkisen vallan suhteessa on kyse aivan muusta. Kyse on siitä, että valtio, kunnat ja seurakunnat voisivat olla reiluja maailmankatsannossa. Ei ole olemassa periaatteellista eikä oikein käytännöllistäkään estettä sille, etteikö julkinen valta voisi hankkia tarvitsemiaan tavaroita reilun kaupan periaatteiden mukaisesti. Julkista valtaa koskee julkisia hankintoja käsittelevä lainsäädäntö, joka edellyttää tiettyjä menettelytapoja, kun käytetään yhteistä rahaa. Näitä menettelytapoja on noudatettava, ostettiinpa katukiviä rakennusvirastolle, asumispalveluja vanhuksille tai kahvia ja mausteita julkisen hallinnon tarjoamiin aterioihin.

Hankinta voidaan tehdä halvimman hinnan tai kokonaistaloudellisuuden perusteella. Kokonaistaloudellisuutta määriteltäessä voidaan käyttää esimerkiksi huolto- ja toimitusvarmuutta, eettisiä arvoja, tuotanto-olosuhteita tai muita vastaavia seikkoja. Pääasia on, että hankintatarjouksia pyydettäessä jo etukäteen ilmoitetaan, millä periaatteella kilpailutus ratkaistaan.

Julkinen valta voi näillä periaatteilla, asettamalla vaikka eettisiä kriteerejä, tehdä hankintansa. Reilun kaupan periaatteisiin kuuluu, että muun muassa tavaroita ei tuoteta lapsi- tai pakkotyövoimalla ja että tuotteet valmistetaan ympäristöystävällisesti. Tuotteen hinta saattaa olla hieman korkeampi, kun kehitysmaan tuottaja saa kohtuullisen tuoton itselleen ja lisäksi erillisen lisän oman yhteisönsä yhteisiä hankkeita, kuten koulua ja terveydenhuoltoa varten. Julkinen valta voi näin epäsuorasti tuottaa samaa tulosta kehittyvissä maissa kuin kehitysyhteistyölläkin tehdään. Pidetään huolta, että tämä ulottuvuus reilusta julkisesta vallasta toteutuu.

Kirjoittaja Reilun kaupan kunnialähettiläs tohtori Pentti Arajärvi

>Bookmark and Share >

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: