Skip to content

Reilu kauppa leviää itäisessä Euroopassa

25.11.2009 -

Tsekkiin perustettiin vastikään itäisen Euroopan ensimmäinen Reilun kaupan edistämisjärjestö the Czech Fair Trade Association. Uusi järjestö näyttää suuntaa koko järjestelmälle.

Alun alkaen Reilu kauppa –sertifiointia pyöritettiin moninapaisessa järjestelmässä, jossa eri maiden kansalliset merkkiyhdistykset vastasivat pitkälle yksin oman maansa Reilun kaupan asioiden hoitamisesta. Myyntien ja hyötyjen kasvaessa on kuitenkin paljon asioita, jotka kannattaa hoitaa keskitetysti, sillä samojen asioiden tekeminen monessa paikassa nostaisi järjestelmän pyörittämisestä aiheutuvat kulut turhaan suuriksi. Siksi Reilulle kaupalle perustettiin suhteellisen varhain globaali yhteistyöjärjestö FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), joka vastaa muun muassa Reilun kaupan kriteerien asettamisesta ja tuottajien tukemisesta.

Tulevaisuudessa FLO:n rooli vahvistuu entisestään. Yksi osoitus siitä on, että Czech Fair Trade Associationilla on hieman erilainen rooli kuin ”vanhojen” maiden merkkijärjestöillä. FLO hoitaa Tsekeissä ja muilla uusilla uusilla markkina-alueilla esimerkiksi tuotteiden lisensoinnin, joka on vanhoilla markkina-alueilla kansallisten merkkijärjestöjen tehtävä. Uusilla markkina-alueilla paikallinen Reilun kaupan järjestö voi keskittyä Reilu kauppa –tietoisuuden lisäämiseen ja tuotteiden markkinoillepääsyn edistämiseen.

Samaan hyvään järjestelyyn päädyttiin hiljattain myös Etelä-Afrikassa, johon perustettiin samanlainen Reilun kaupan edistämisjärjestö kuin Tsekkeihin.

Jiri Hejkrlik (vas.) ja Veronika Bacova (toinen vasemmalla) Tsekkien Reilun kaupan järjestöstä sekä operatiivinen johtaja Tuulia Syvänen (keskellä) ja toiminnanjohtaja Rob Cameron (oikealla) FLO:sta allekirjoittivat FLO:n ja uuden järjestön välisen yhteistyösopimuksen. Muut kuvassa esiintyvät henkilöt ovat FLO:n työntekijöitä.

Kirjoittaja Reilun kaupan edistämisyhdistyksen viestintäpäällikkö Janne Sivonen

Bookmark and Share

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: