Skip to content

Reilun kaupan kriteereitä tekstiileille pilotoidaan Yhdysvalloissa

15.12.2009 -

Reilun kaupan järjestelmä on perinteisesti pyrkinyt parantamaan erityisesti kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Sitä mukaa kun järjestelmään otetaan mukaan uusia tuotteita, kasvavat tarpeet myös sen suhteen, että Reilun kaupan kriteerit ulotettaisiin koskemaan maataloustuotannon lisäksi myös muita tuotannon vaiheita. Vaatteet ovat tästä hyvä esimerkki. Reilun kaupan puuvillatuotteiden sertifioiminen on päätetty toteuttaa kaksivaiheisena prosessina, jonka ensimmäisessä, vuonna 2004 alkaneessa vaiheessa sertifioitiin pelkästään puuvillan viljely.

Nyt ollaan prosessin toisessa vaiheessa, jonka aikana selvitetään keinoja Reilun kaupan periaatteiden ja hyötyjen ulottamiseksi tekstiilien koko tuotantoketjuun. Tätä on haluttu tehdä yhteistyössä ay-liikkeen ja samassa asiassa aktiivisten järjestöjen ja kampanjoiden kanssa.

Reilun kaupan vahvuus on maataloustuotannon sertifioinnissa, eikä järjestelmän kannata käyttää resursseja sellaisiin asioihin, joihin löytyy kokeneempia ja asiantuntevampia osaajia laajasta yhteistyöverkostostamme. Siksi tekstiilien kanssa edetään pilotoimalla eri yhteistyökumppanien kanssa työntekijöiden reilun kohtelun ulottamista koko tuotantoketjuun.

Nykyisissäkin puuvillan kriteereissä tämä tarve on tunnustettu ja siihen on yritetty vastata, mutta kriteerit eivät ole koko tuotantoketjun osalta kovinkaan kattavat. Valvontakaan ei ole yhtä tiukkaa kuin puuvillapelloilla: muualla tuotantoketjussa vaatimusten noudattaminen voidaan hoitaa dokumentein ilman Reilun kaupan kansainvälisen järjestelmän suorittamia valvontavierailuja.

Yhdysvalloissa käynnistyy vuoden lopussa pilotti Reilun kaupan hyötyjen ulottamiseksi koko tuotantoketjuun tekstiilien osalta. Kriteeriluonnoksessa huomiota kiinnitetään siis Reilu kauppa -sertifioidun puuvillan koko tuotantoketjuun pellolta valmiiksi vaatteeksi. Tekstiilitehtailta vaaditaan muun muassa ILO:n työoikeuksia koskevien sopimusten noudattamista: työsuhteiden tulee perustua vapaaehtoisuuteen, oikeutta järjestäytymiseen ja kollektiivisiin työehtoneuvotteluihin kunnioitetaan, lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty, epäinhimillistä tai raakaa kohtelua ei hyväksytä ja työskentelyolosuhteet ovat turvalliset ja siistit.

Tämän ja muiden tekstiilien tiimoilta toteutettavien pilottien myötä Reilun kaupan järjestelmässä tutkitaan mahdollisuuksia luoda kriteerit puuvillan lisäksi tekstiileille. Lisätietoja kriteerien luonnoksesta löytyy Transfair USAn sivuilta. Paraikaa luonnosta voi myös kommentoida.

Toivottavasti voimme tulevaisuudessa puhua Reilun kaupan farkuista. Nykyään puhumme aina Reilun kaupan puuvillasta valmistetuista farkuista alleviivataksemme sitä, että sertifioimme toistaiseksi vain puuvillan tuotannon.

Kirjoittaja Reilun kaupan edistämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa


Bookmark and Share

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: