Siirry sisältöön

Urheilupallojen tuotannossa edelleen ongelmia

07.06.2010 -

International Labour Rights Forumin (ILRF) tänään julkistettu raportti urheilupallojen valmistusolosuhteista nostaa esiin merkittäviä epäkohtia tutkituissa maissa (Intia, Kiina, Pakistan ja Thaimaa). Työoikeuksien loukkaukset ja lapsityövoiman jatkuva kaupallinen hyväksikäyttö ovat ongelmia, joita ei ole urheilupallojen tuotannossa raportin mukaan pystytty poistamaan. Tutkitut maat tuottavat enemmistön maailmanmarkkinoilla myytävistä, käsin ommelluista jalkapalloista.

Raportissaan ILRF kertoo myös Reilun kaupan sertifioitujen pallojen tuotanto-oloissa löydetyistä epäkohdista (työoloissa puutteita ja rikkeitä työsuhteisiin liittyen). Reilun kaupan kansainvälinen yhteistyöjärjestö Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) suhtautuu raportoituihin epäkohtiin vakavasti ja on jo käynnistänyt asian suhteen tutkimukset. Reilun kaupan sertifioitua tuotantoa valvova yhtiö FLO-CERT tutkii parhaillaan raportissa esiintuotuja väitöksiä.

Jotta alan haasteisiin voitaisiin vastata vieläkin tehokkaammin, FLO uudistaa urheilupallojen kriteereitä tämän vuoden aikana ja on kutsunut muita alan toimijoita osallistumaan kriteerien kehittämiseen. Myös ILRF:n asiantuntemusta halutaan hyödyntää kriteerien uudistamistyössä ja keskustelut FLOn, FLO-CERTin ja ILRF:n kesken on jo aloitettu.

Reilun kaupan kriteereihin kuuluu, että suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa, asialliset ja turvalliset työolot sekä oikeuden järjestäytyä ja liittyä ammattiyhdistyksiin. Työntekijöiden oikeuksiin kuuluvat myös palkallinen sairasloma, äitiysloma ja vuosiloma sekä työaikaan liittyvät rajoitukset. Syrjintää tai painostusta ei hyväksytä työpaikalla. Lisäksi lapsityövoiman hyväksikäyttö on kiellettyä.

Reilun kaupan kriteerien noudattamista valvotaan sekä säännöllisillä että yllätystarkastuskäynneillä. Jos sertifioiduissa tehtaissa tai ompelukeskuksissa löytyy tarkastuskäynneillä kriteerien noudattamisessa puutteita, niihin puututaan. Sertifioidulla urheilupallotehtaalla on tänä keväänä havaittu kriteerien rikkomuksia ja niihin on puututtu kehottamalla tehdasta korjaaviin toimenpiteisiin. Annetun määräajan jälkeen tehdas tarkastetaan uudelleen.

Reilu kauppa on alansa vahvin ja tiukin sertifiointijärjestelmä, mutta kukaan ei voi sataprosenttisesti taata sitä, ettei tuotantolaitoksilla koskaan esiinny mitään ongelmia. Reilussa kaupassa sataprosenttinen takuu edellyttäisi sitä, että tuottajayhteisöissä kiertävät valvojat tarkastaisivat yli miljoonaa viljelijää ja työntekijää 58 maassa joka päivä ympäri vuoden. Jos Reilun kaupan valvonta ei koskaan löytäisi mitään rikkeitä, johtopäätös voisi olla vain se, ettei valvonta toimi kunnolla. Rikkomuksien löytyminen on osoitus valvonnan toimivuudesta.

Reilu kauppa antaa tehtaille ja toimijoille mahdollisuuden parantaa omaa toimintaansa ja käy vuoropuhelua tehtaiden kanssa. Ongelmia ilmaantuessa asiat pyritään korjaamaan sen sijaan että tehdas/toimija erotettaisiin järjestelmästä.

Vuoden 2009 aikana Reilun kaupan sertifioituja urheilupalloja myytiin 118 000 kappaletta, mikä on keskimäärin 8 prosenttia sertifioitujen tehtaiden kokonaistuotannosta. Reilun kaupan tuotteiden kysynnän kasvaessa tuottajat saavat suuremman osan tuotteistaan myydyksi Reilun kaupan palloina. Mitä useampi kuluttaja ja yritys haluaa saada varmuuden siitä, että ostettava pallo on eettisesti tuotettu, sitä useampi kehitysmaiden työntekijä saa mahdollisuuden parempaan elämään.

Kirjoittaja Reilun kaupan edistämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa.


Bookmark and Share

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: